आ.व.२०७६/०७७ मा TSLC तथा Diploma तहको छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
EVENT Secretariat

Buddhanagar, Kathmandu.

Phone: 977-1-4786311, 977-1-4786411

Tole Free No: 16600167777

Fax: 977-1-4786550

Email: info@event.gov.np

eventproject2018@gmail.com

Website: www.event.gov.np