कर्मचारीहरु

 

नाम : चन्द्रकान्त भुसाल
पद:परियोजना निर्देशक
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.8015

 

नाम : सुदर्शन मरहठ्ठा
पद : परियोजना उपनिर्देशक
फोन नं.: फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.८०११

 

नाम : प्रमोद कुमार शर्मा
पद : उप सचिव
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.८०१९

नाम : शोभाकर न्यौपाने 
पद : प्रोक्युरमेन्ट अफिसर
फोन नं : ०१-४११७५५० एक्सटेन्सन नं.२३

 

नाम : घनश्यमा खनाल
पद :  लेखा प्रमुख
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

Text Box:

नाम : अष्ट लामा
पद : अनुगमन अधिकृत
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

 

नाम : नेत्रनारायण पौडेल
पद : अनुगमन अधिकृत
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५